Short linen Levi’s

380,000

Brand này chắc ko cần giới thiệu nhiều đâu phải không mọi người !